Fakta om kroniske
hudsygdomme i Danmark

Der findes ikke en officiel opgørelse over det samlede antal mennesker, der lever med kroniske hudsygdomme i Danmark.

Men inden for fire af de hyppigste kroniske hudsygdomme ser det ud som følger:
Tre hyppigste kroniske hudsygdomme

PSORIASIS

I Danmark får 2-3% af befolkningen
Psoriasis i løbet af livet.

Psoriasis er en hudsygdom, hvor der ses øget aktivitet af immunforsvaret i overhuden, altså en tilstand, der minder om betændelse, og som kan give udslæt på store dele af huden. Sygdommen varierer meget fra person til person, både med  hensyn til, hvor på huden udslættet sidder,  hvordan pletterne ser ud, hvor ofte der er  udbrud, og hvor længe det varer. Hos 10-20%  opleves voldsom kløe.

Sygdommen svinger i intensitet, og man kan  have symptomfrie perioder, som varer fra  uger til år, men risikoen for nye udbrud er til  stede hele livet. 5-30% af personer med  Psoriasis får Psoriasis gigt (Psoriasis artrit),  der kan være en alvorlig gigtsygdom.

Tre hyppigste kroniske hudsygdomme

HIDROSADENITIS
SUPPURATIVA (HS)

1-2% af den voksne befolkning lider af HS i varierende grad.

Hidrosadenitis Suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af smertefulde bumser  eller bylder, som sidder i de områder på  kroppen, hvor hud møder hud. Der er dog  ikke tale om sædvanlige bumser eller bylder,  og sygdommen smitter heller ikke. Med  tiden kan der dannes arvæv, også under  huden, som ikke heler.  

HS ses oftest i armhuler og i lyskeområdet,  men kan også findes under brysterne, i  mavefolder på balderne, omkring kønsorganerne og omkring endetarmsåbningen.  HS opstår typisk efter puberteten, og tre ud  af fire patienter er kvinder.

Tre hyppigste kroniske hudsygdomme

ATOPISK EKSEM

Findes hos 15-20% af alle børn/unge
og hos 3-5% af voksne.

Atopisk eksem er den hyppigste kroniske børnesygdom i Danmark, og da 80-90% af sygdomstilfældene udvikles hos børn før skolealderen, kaldes sygdommen ofte for børneeksem. Men Atopisk eksem forekommer ikke kun hos børn, og ca. 25% af eksembørnene får tilbagefald med børneeksem i 20-30 årsalderen - op mod 5% af den voksne danske befolkning har Atopisk eksem.

Atopisk eksem viser sig som vedvarende, kløende eksem med rødt, fortykket udslæt. De fleste har perioder, hvor eksemet ikke er i udbrud, og hvor de derfor ikke har symptomer, men de hårdest ramte har det hyppigt. Voksne med svær Atopisk eksem lider ofte af slem kløe, smerter og hudlæsioner fordi huden bliver så tør, at den revner.

KRONISKE HUDSYGDOMME HAR ALVORLIGE PSYKISKE FØLGER.

 • Personer med atopisk eksem har øget risiko for udvikling af andre atopiske lidelser (dvs. astma, høfeber og allergi). 25% af alle voksne med atopisk eksem har astma mens ca. 1/3 af børn med atopisk eksem udvikler astma. 
 • Autoimmune sygdomme (som eks. hidrosadenitis suppurativa (HS) eller psoriasis) øger risikoen for at udvikle andre sygdomme. Op mod 21% af patienter med Autoimmune sygdomme har flere autoimmune diagnoser. Eksempelvis vil mange med HS også udvikle tarmsygdommen crohns, psoriasis eller få symptomer på gigt.. 
 • 32% af personer med psoriasis har flere end én autoimmun diagnose, og hos personer med (hidrosadenitis suppurativa) HS er det 27% af alle, der har mere end én autoimmun sygdom (2-5 autoimmune sygdomme).
 • Hos personer med psoriasis har 61% én eller flere ikke-autoimmune følgesygdomme og hos personer med hidrosadenitis suppurativa (HS) er dette tal helt oppe på 71%.
 • Op mod hver anden af de over 200.000 danskere, der lever med psoriasis rammes af minimum én følgesygdom.
 • Der er desuden en klar sammenhæng mellem antallet af autoimmune diagnoser og oplevelsen af problemer i mødet med læger og specialister, og samtidig viser undersøgelser, at jo flere autoimmune diagnoser, man har, jo sværere er det at tage en uddannelse og få og fastholde et arbejde.

KRONISKE HUDSYGDOMME KOMMER SJÆLDENT ALENE.

 • Atopisk eksem: 18,9% af dem, der lider af AD, går med selvmordstanker, hvor det i den øvrige befolkning kun er 6,8%. 43,9% af patienter med AD oplever, at det påvirker deres sociale liv og fritidsaktiviteter, og hos 41,8% har det påvirket deres arbejde/studie i høj grad.
 • Hidrosadenitis Suppurativa (HS): 40% af alle HS-patienter oplever, at de er ængstelige eller deprimerede. 16% af alle HS-patienter har haft selvmordstanker, og 20% overvejer ikke at få børn på grund af sygdommen. 
 • Psoriasis: 42% af mennesker med psoriasis har undgået situationer, hvor deres psoriasis ville blive udstillet, og mere end halvdelen (53%) af psoriasispatienter er enige i, at psoriasis har haft en negativ indvirken på deres selvværd.

KRONISKE HUDSYGDOMME KOSTER SAMFUNDET OG SUNDHEDSVÆSENET DYRT.

 • I 2018 var der 15.815 somatiske hospitalsindlæggelser grundet sygdomme i huden
 • I 2018 var der 180.080 ambulante besøg på hospitaler grundet sygdomme i huden
 • I 2018 var der 42.797 sengedage på hospitalerne grundet sygdomme i huden
 • I 2015 blev der registreret 1.975.910 ydelser inden for dermato-venerologisk speciallægepraksis

Kilder: Simpson, Eric L, et al. Patient burden of moderate to severe atopic dermatitis (AD), Zachariae, Robert, et al. Psychological Symptoms and Quality of Life of Dermatology Outpatients and Hospitalized Dermatology Patients, Undersøgelse blandt danskere med psoriasis 2015, Psoriasisforeningen, Hidrosa Adenitis Foreningen, Atopic dermatitis is associated with anxiety, depression, and suicidal ideation, but not with psychiatric hospitalization or suicide, KORA (2016) ”Oplevelser af behandlingsforløb og sygdomskonsekvenser bland mennesker med én eller flere autoimmune sygdomme”, Modernisering af specialet Dermato-venerologi rev. 2018, “Prevalence of asthma in patients with atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis”, Ravnborg et al.
Alle tal om indlæggelser og besøg stammer fra Danmarks Statistik (Statistikbanken):IND01: Indlæggelser efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn. AMB01: Ambulante behandlinger efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn. SYGKS1: Lægebesøg mv. med offentlig tilskud (detaljeret) efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn.