Hvem er vi?

De tre patientforeninger ’Atopisk Eksem Forening’, ’Patientforeningen HS Danmark’ og ’Psoriasisforeningen’ har taget initiativet til at etablere HudSagen.

HudSagen er en tværfaglig alliance bestående af patientforeninger og sundhedsfaglige eksperter inden for det dermatologiske speciale. 

Ambitionen for HudSagen er at inkludere og samarbejde med relevante aktører og eksperter på området, og medlemsgruppen kan derfor løbende blive udvidet.
Skriv til: info@hudsagen.dk for at høre mere om mulighederne for at deltage i arbejdet.

Hudsagen logo

Hudsagens alliancepartnere

HudSagen har følgende alliancepartnere, som alle har bidraget til etableringen af HudSagen og formuleringen af de fire mærkesager:

  • Maiken Glud Dalager, Aalborg Universitetshospital
  • Christian Vestergaard, Aarhus Universitetshospital
  • Simon Francis Thomsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  • Tomas Norman Dam, Danske Dermatologers Organisation
  • Simon Francis Thomsen, Dansk Dermatologisk Selskab
  • Jette Skiveren, Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker
  • Trial Nation
  • Patientforeningen HS Danmark
  • Psoriasisforeningen
  • Atopisk Eksem Forening

HudSagens alliancepartnere modtager ikke honorar for arbejdet. 
Læs HudSagens samarbejdspapir, der beskriver alliancens organisering, roller og økonomi.

HudSagens arbejde er støttet af AbbVie, BMS, Eli Lilly, Leo Pharma, Novartis, Pfizer og Sanofi.

Se en oversigt over alle aftaler her:
HudSagens samarbejdsaftaler og donationer 2023 (pdf)
De enkelte aftaler kan ses her:
AbbVieBMSEli LillyLeoNovartisNovartis tillægsaftalePfizerSanofi
Samarbejdsaftaler og donationer 2022 (pdf)Samarbejdsaftaler og donationer 2021 (pdf)