Hvem er vi?

De tre patientforeninger ’Atopisk Eksem Forening’, ’Patientforeningen HS Danmark’ og ’Psoriasisforeningen’ har taget initiativet til at etablere HudSagen.

HudSagen er en tværfaglig alliance bestående af patientforeninger og sundhedsfaglige eksperter inden for det dermatologiske speciale. 

Ambitionen for HudSagen er at inkludere og samarbejde med relevante aktører og eksperter på området, og medlemsgruppen kan derfor løbende blive udvidet.
Skriv til: info@hudsagen.dk for at høre mere om mulighederne for at deltage i arbejdet.

Hudsagen logo

Hudsagens alliancepartnere

HudSagen har følgende alliancepartnere, som alle har bidraget til etableringen af HudSagen og formuleringen af de fire mærkesager:

  • Maiken Glud Dalager, Aalborg Universitetshospital
  • Christian Vestergaard, Aarhus Universitetshospital
  • Simon Francis Thomsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  • Tomas Norman Dam, Danske Dermatologers Organisation
  • Simon Francis Thomsen, Dansk Dermatologisk Selskab
  • Jette Skiveren, Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker
  • Trial Nation
  • Patientforeningen HS Danmark
  • Psoriasisforeningen
  • Atopisk Eksem Forening


HudSagens arbejde er støttet af AbbVie, Leo Pharma, Pfizer, Sanofi, Eli Lilly og Novartis.

Samarbejdsaftaler og donationer 2022 (pdf)Samarbejdsaftaler og donationer 2021 (pdf)
HudSagens alliancepartnere har ikke modtaget honorar for arbejdet. 
Læs HudSagens samarbejdspapir, der beskriver alliancens organisering, roller og økonomi.

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now